/

Què és el Ramadà?

El Ramadà és una celebració musulmana que consisteix a dejunar durant un mes i a empatitzar amb els necessitats dels altres. També pretén ajudar el màxim possible. És un més molt sagrat