/

Music Concept

Made for: Gabrielle Fante, Mina Galindo, Carla Garibaldi Music is an art, which can convey intense emotions. But that depends a lot on the perception of each person. Every person in the

/

Què és el Ramadà?

El Ramadà és una celebració musulmana que consisteix a dejunar durant un mes i a empatitzar amb els necessitats dels altres. També pretén ajudar el màxim possible. És un més molt sagrat

1 2 3 7