Redactors juniors

Mildrey Restrepo
Descripció

Em dic Mildrey, tinc 14 anys i sóc de Salt, Girona. M'agrada dibuixar, en el meu temps lliure escolto música, miro series o pel·lícules, quedo amb amics per anar a donar alguna volta per algun lloc, etc. M'agradaria estudiar batxillerat artístic perquè m'encanta gairebé tot el que hagi de veure amb l'art o maquillatge i moda.

Me llamo Mildrey, tengo 14 años y soy de Salt, Girona. Me gusta dibujar, en mi tiempo libre escucho música, miro series o películas, quedo con amigos para ir a dar alguna vuelta por algún lugar, etc. Me gustaría estudiar bachillerato artístico porque me encanta casi todo lo que tenga que ver con el arte o maquillaje y moda.

My name is Mildrey, l am 14 years old and l am from Salt, Girona. l like to draw, in my free time l listen to music, l watch series or films, l stay with friends to go for a walk somewhere, etc. l would like to study art beccalaureate because l love almost everything to do with art or makeup and fashion.

Sorry, Mildrey Restrepo has not made any blog posts yet.
close