Redactors juniors

Aron Cabeza
Descripció

Hola em dic Aron, tinc 14 anys, soc de Salt m'encanta el món de la tecnologia en general, també m'agraden molt els videojocs des de ben petit sempre he considerat que és un punt fort meu, ja que sempre m'han dit que soc molt hàbil i he guanyat alguna competició o torneigs, des de fa un temps faig kickboxing que és un art marcial i estic molt motivat amb allò, ja que em volen preparar per competicions i estic molt animat, m'encanta la música de tota classe, però prefereixo el rap.

Hola me llamo Aron, tengo 14 años, soy de Salt me ​​encanta el mundo de la tecnología en general, también me gustan mucho los videojuegos desde pequeño siempre he considerado que es un punto fuerte mío, ya que siempre me han dicho que soy muy hábil y he ganado alguna competición o torneos, desde hace un tiempo hago kickboxing que es un arte marcial y estoy muy motivado con aquello, ya que me quieren prepararse para competiciones y estoy muy animado, me encanta la música de todo tipo, pero prefiero el rap.

Hi my name is Aron, I'm 14 years old, I'm from Salt I love the world of technology in general, I also really like video games since I was little I've always considered it a strong point of mine, because I've always saying that I am very skilled and I have won some competitions or tournaments, for some time now I have been kickboxing which is a martial art and I am very motivated with that as they want to prepare me for competitions and I am very excited, I love the music of all kinds, but I prefer rap.

Sorry, Aron Cabeza has not made any blog posts yet.
close